Czym jest Incoterms w spedycji morskiej i jakie ma zastosowanie?

Incoterms to skrót od Międzynarodowych Reguł Handlu, określających warunki i zasady dotyczące przewozu towarów międzynarodowych. Incoterms określają prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego w odniesieniu do dostawy towarów, w tym związanych z kosztami, ryzykiem i obowiązkami celno-skarbowymi.

W przypadku spedycji morskiej Incoterms są szczególnie ważne, ponieważ przewóz morski zwykle wymaga dużo więcej formalności i dokumentów niż przewozy drogowe czy lotnicze. Dlatego też, stosowanie Incoterms jest bardzo ważne, aby określić odpowiedzialność sprzedawcy i kupującego w każdym punkcie transportu, włączając w to między innymi punkty załadunku i rozładunku.

Innymi słowy, Incoterms określają zasady dotyczące transferu ryzyka i kosztów między sprzedawcą a kupującym, od momentu załadunku towarów na pokład statku do momentu ich rozładunku w miejscu przeznaczenia. W zależności od wybranej klauzuli Incoterms, sprzedawca i kupujący mogą być odpowiedzialni za różne aspekty przewozu, takie jak koszty transportu, ubezpieczenia, opłaty celne oraz formalności związane z odprawą celno-skarbową.

Obecnie obowiązujące wersje Incoterms to Incoterms 2020, które zastąpiły wcześniejszą wersję z 2010 roku. W Incoterms 2020 pojawiły się m.in. zmiany dotyczące terminologii oraz wyjaśnienia dotyczące interpretacji zasad. Warto zaznaczyć, że Incoterms nie są prawnie wiążącym dokumentem, a jedynie zasadami dobrych praktyk. Mimo to, stosowanie Incoterms jest powszechne w międzynarodowym handlu, ponieważ ułatwia interpretację umów handlowych i minimalizuje ryzyko sporów między stronami.

Dlatego też, wybór odpowiedniej klauzuli Incoterms jest bardzo ważny przy zawieraniu umowy handlowej dotyczącej przewozu morskiego, ponieważ ma wpływ na podział odpowiedzialności oraz na koszty związane z przewozem i odprawą celno-skarbową.