Odprawa celna – co warto o niej wiedzieć?

Jest jednym z ważniejszych etapów transportu międzynarodowego. Dotyczy ona importu oraz eksportu towarów z oraz do krajów spoza Unii Europejskiej. Odprawa celna podlega określonym procedurom, różnym zarówno dla eksportera, jak i importera ładunku. Jakie są jej rodzaje? Czym jest odprawa celna i jakie dokumenty trzeba wówczas dostarczyć?

Odprawa celna – co to jest? Definicja

Najprościej ujmując, odprawa celna jest to zespół procedur, polegających na kontroli przewożonego towaru oraz jego dokumentów na granicy kraju. W trakcie odprawy dokładnie sprawdza się wartość oraz ilość przewożonego ładunku, a następnie ustala stawkę celną i cło do zapłacenia.

Jest to niezwykle ważny proces, którego celem jest zabezpieczenie międzynarodowego obrotu towarów – aby był on zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dotyczy on transportu drogowego, morskiego oraz kolejowego.

Dodajmy, że odprawa celna może, ale nie musi dotyczyć kontroli wszystkich towarów. Zdarza się, że kontrolowana jest tylko część całego ładunku.

Odprawa celna – rodzaje i ich charakterystyka

Każda odprawa celna różni się od siebie – zależy ona od procedur, które są aktualnie stosowane, a także od rodzaju przewozu, tj. importu lub eksportu. Najczęściej mamy do czynienia z odprawą standardową, czasem jednak odprawa celna ma charakter natychmiastowy. Wówczas transport dotyczy:

 • dostaw humanitarnych;
 • żywych zwierząt;
 • ładunków niebezpiecznych oraz łatwo psujących się;
 • przedmiotów o dużej wartości, takich jak np. kamienie szlachetne.

Dodatkowo odprawę celną możemy podzielić ze względu na czas jej trwania. Wyróżniamy odprawę celną:

 • ostateczną: przeprowadzaną w sytuacji, gdy towar na stałe trafia za granicę kraju;
 • czasową: gdy po jakimś czasie towar wraca z powrotem do kraju, z którego przyjechał;
 • odroczoną: gdy procedura została przeniesiona z jednego Urzędu Celnego do drugiego na skutek braku odpowiednich technik w danym Urzędzie Celnym, zwykle trwa ona dłużej.

Firmy godne zaufania, które spełniają określone warunki, mogą uzyskać pozwolenie na stosowanie odprawy uproszczonej. Jest ona łatwiejsza i szybsza w przeprowadzeniu. Występuje w dwóch formach. Pierwsza przeprowadzana jest na miejscu zaakceptowanym przez Urząd Celny, np. w magazynie lub bezpośrednio w siedzibie firmy, druga zaś polega na przedstawieniu niekompletnego zgłoszenia celnego i dotyczy przedsiębiorstw, które już wcześniej korzystały z procedury uproszczonej.

Jakie dokumenty są konieczne przy odprawie?

Ilość i rodzaje dokumentów koniecznych do odprawy celnej zależą od typu przewożonych towarów. Jednak najważniejsze z nich to:

 • faktura potwierdzająca wartość przewożonych produktów;
 • list przewozowy;
 • specyfikacja towarów;
 • zezwolenie na eksportowanie lub importowanie;
 • deklaracja zgodności CE;
 • informacja o miejscu pochodzenia oraz miejscu docelowym dostawy;
 • inne dokumenty, m.in. świadectwo CITES w przypadku przewożenia roślin lub zwierząt, a także dokument SWB w transporcie morskim.

Dodajmy, że między państwami UE mamy do czynienia ze swobodą handlową, a więc zwolnieniem z opłat celnych na mocy Unii Celnej ustanowionej w 1968 roku.