Spedycja morska – co warto o niej wiedzieć?

W obrocie międzynarodowym spedycja morska obejmuje aż 70% przewozu ładunków wszelkiego typu. Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, większość dóbr, poza produktami łatwo psującymi się, dociera do nas drogami wodnymi. Drogi morskie umożliwiają transport najróżniejszych ładunków o bardzo zróżnicowanej kubaturze, prawie nieograniczonej. Kompleksowe zlecenie usługi spedytorowi pozwala na skorzystanie ze wszystkich jego zalet bez konieczności martwienia się o trudności, które pojawiają się po drodze. Złożoność polega nie tylko na organizacji transportu i planowaniu logistycznym, ale też na skomplikowaniu procesu przez zróżnicowane przepisy międzynarodowe i narodowe poszczególnych krajów na transie zlecenia.

Spedycja morska i transport morski – różnice

Często „spedycja” i „transport” są stosowane zamiennie, ale należy pamiętać, że nie są to pojęcia jednoznaczne. Transport morski jest pojęciem węższym znaczeniowo od spedycji, jednocześnie będąc w zakresie jej działalności. Spedycja morska zajmuje się szeregiem procesów związanych z:

  • przyjmowaniem zleceń i doradztwem,
  • wyborem i organizacją odpowiednich środków transportu,
  • nadawaniem, odbieraniem, przeładowaniem rozładowaniem, przekazywaniem przesyłek,
  • tworzeniem i procesowaniem dokumentacji, w tym wystawianiem listów przewozowych, zawieraniem umów spedycyjnych
  • ubezpieczaniem towarów
  • przeprowadzaniem kompleksowej odprawy celnej

Spedytor zajmuje się również magazynowaniem ładunków, awizowaniem przesyłek i sprzedażą towarów oraz cesją praw. W celu kompleksowego świadczenia usług, spedytor współpracuje z różnymi przewoźnikami, dodatkowo jej zakres obejmuje agencje ubezpieczeniowe, agencje celne, porty, terminale, organy państwowe i działalność sieci różnego typu agentów. Transport dotyczy konkretnie przemieszczania ładunków z punktu A do B z wykorzystaniem frachtu morskiego, specjalnych statków dedykowanych do różnego rodzaju ładunków.

Różnice pojawiają się w aspekcie prawnym – umów i odpowiedzialności, oraz zakresie działań, które są podejmowane na rzecz zleceniodawcy. Spedytor odpowiedzialny za nie tylko terminowe dostarczenie przesyłek, ale też w pełni zgodne z przepisami przeprowadzenie całego procesu. Warto zwrócić uwagę, że przewoźnik może być jednocześnie spedytorem, ale też może podejmować z innymi podmiotami współpracę w tym zakresie.

Fracht morski – rodzaje

Fracht morski umożliwia transport różnorodnych typów ładunków od niewielkich, które grupowane są w większe jednostki, po elementy budowli czy maszyn, które swoimi wymiarami całkowicie odbiegają od wymiarów standardowych kontenerów morskich. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi i odpowiednim platformom jesteśmy w stanie zrealizować ich transport.

Wyróżniamy następujące typy frachtów morskich:

Fracht morski FCL (transport pełnokontenerowy)

Skrót od Full Container Load oznacza po polsku transport pełnokontenerowy, w jego ramach cała powierzchnia i nośność kontenera jest nadawana przez jednego przedsiębiorcę. Koszt usługi zależny jest przede wszystkim od wymiarów kontenera morskiego i wielkości ładunku. Jest to najlepsza opcja dla Klientów, którzy chcą nadać duże ładunki mieszczące się w ramach standardowych wymiarów kontenerów morskich. Transport kontenerowy odbywa się z pomocą kontenerów uniwersalnych (dwudziesto lub czterdziestostopowych o szerokości i wysokości 235 cm x 239,5 cm) w tym o zwiększonej kubaturze – HC (High Cube o wysokości 270 cm) oraz kontenerów specjalistycznych Open Top, Hard Top, Flat Rack.

Fracht morski LCL (transport drobnicowy)

Określenie Less then Container Load, czyli drobnicy dotyczy transportu kontenerowcami. Są to niewielkie przesyłki, które nie zajmują nośności lub kubatury jednego kontenera i pochodzą od różnych nadawców lub odbiorców. Poszczególne przesyłki lub palety różnych podmiotów są gromadzone w kontenerze i transportowane do punktów docelowych.

Fracht morski ładunków ciężkich i ponadnormatywnych

Do transportu ponadgabarytowych i sztuk ciężkich  służą platformy, których specjalnie skonstruowana podłoga pozwala na wysyłkę towarów, których ciężar znacznie przekracza nośność standardowych kontenerów. Towary są ładowane na pokład z pomocą specjalnych urządzeń i wymagają szczególnych środków ostrożności. Jednak dzięki temu możliwy jest transport ogromnych elementów budowli lądowych, morskich, maszyn.

Fracht morski RO-RO (transport pojazdów)

Z języka angielskiego Roll On/Roll Off – w jego ramach transportowane są ładunki toczne i pojazdy, duże ilości samochodów osobowych i ciężarówki. Fracht morski RO-RO ma specjalnie przystosowaną dużą przestrzeń ładunkową.

W ramach konwencjonalnego frachtu ładunków przewożone są ogromne ładunki luzem z pomocą przystosowanych do tego statków. W nomenklaturze naukowej wyróżnia się typy statków służących do transportu towarów suchych i płynnych. Zbiornikowce potocznie zwane tankowcami służą do masowego transportu substancji płynnych, wśród nich wyróżniane są chemikaliowce dostosowane do przewozu chemikaliów płynnych. Z kolei masowce suche, jak nazwa wskazuje dedykowane są do towarów suchych przewożonych luzem bez opakowania np. węglowce.

Spedycja morska – etapy

Na spedycję składają się etapy fizyczne jak i te wiążące się z koniecznością dopilnowania formalności i przygotowania dokumentacji.

Spedycja morska zaczyna się od przyjęcia zlecenia i doradztwa. Kolejno sporządzane są dokumenty, należy określić strony umowy, przygotowywany jest opis ilościowy i jakościowy towarów, określany termin załadowania i formuła transportowa regulująca warunki dostawy. Podjęta zostaje decyzja o terminie i formie płatności.

Bukowanie ładunku, które odbywa się na kolejnym etapie, polega na zarezerwowaniu miejsca na statku przez spedytora u współpracującego armatora. Nota bookingowa lub umowa czarterowa stanowi potwierdzenie zawarcia umowy. Kluczowym elementem jest odpowiednie dobranie typu kontenerów morskich do przewożonego ładunku.

Odbiór towaru – transport morski wiąże się ze zorganizowaniem dowozu, czyli transportu kombinowanego z pomocą frachtu drogowego lub kolejowego. Jest on konieczny, aby dostarczyć ładunek do portu.

Spedytor kolejno musi dopełnić formalności celnych, by spełnić wymogi prawne należy przygotować dokumenty transportowe i celne. Na tym etapie spedytor musi posiadać dokumentację handlową, instrukcję dla towarów niebezpiecznych, licencje wywozowe i papiery celne, po ich zgromadzeniu armatorowi przekazywana jest instrukcja konosamentowa. Odprawa celna eksportowa musi zostać przeprowadzona zanim ładunek opuści kraj nadania.

Czas na załadunek towaru na statek. Najpierw musi on zostać umieszczony w odpowiednim kontenerze i zabezpieczony. Później z pomocą sprzętu dźwignicowego ładowany jest na jednostkę. Po załadunku należy towar oznakować, wszystkie ładunki muszą być rewersowane. Wiąże się to z kontrolą przez różne strony procesu.

O linii żeglugi decyzję podejmuje spedytor, powinna zostać ona dobrana w taki sposób, aby transport był bezpieczny, ale też zrealizowany w terminie.

Bill of Lading potwierdza przyjęcie ładunku na statek i dowód umowy o przewóz i jednoczenie uprawnienie do dysponowania. Przewozowy List Morski, który jest imienny i niezbywalny stanowi potwierdzenie wysyłki towaru. Odprawa celna importowa odbywa się najczęściej przed dotarciem statku do kraju docelowego.

Po odbyciu transportu drogą wodną w porcie docelowym następuje rozładunek, gdzie wystawiane jest awizo potwierdzające dotarcie towaru i powodzenie w realizacji. Kolejno ładunki transportowane są ponownie do miejsca składowania.

Na końcu następuje rozliczenie i konieczne jest wystawienie dokumentów zaświadczeniowo-rozliczeniowych.

Spedycja morska – zalety

Spedycja morska ma wiele zalet ze względu, na które przedsiębiorcy chętnie decydują się na podjęcie współpracy ze spedytorami specjalizującymi się w tym zakresie. Drogi morskie i wyspecjalizowane statki pozwalają na przewiezienie najróżniejszego typu towarów i ładunków w bardzo szerokim zakresie ilościowym. Fracht morski obok lotniczego należy do najbezpieczniejszych środków transportu. Ponadto usługa jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Dla wszystkich dóbr, przy których priorytetem nie jest czas, warto wybrać spedycje morską.

Kiedy warto zdecydować się na transport drogą morską?

Szerokie możliwości

Transport morski posiada kilka cech, które sprawiają, że jest to bardzo korzystna forma przewozu naszego ładunku. Przede wszystkim rodzaje statków, kontenerów, dróg morskich w połączeniu z infrastrukturą portów sprawiają, że daje ogromne możliwości przewozu najróżniejszego rodzaju ładunków. Z pomocą kontenerów możemy przetransportować zarówno drobnicę, jak i towary płynne, gaz, ciała stałe, sypkie, niebezpieczne, a specjalne kontenery i platformy umożliwiają przewożenie ładunków ponadgabarytowych takich jak konstrukcje budowli lądowych i morskich, mostów, elektrowni wiatrowych, elementy stalowe, pojazdy i wiele wiele innych, których innymi środkami transportu nie udałoby się przewieźć.

Ekonomiczne rozwiązanie

Ze względu na bardzo dużą ładowność transport morski charakteryzuje duża opłacalność. Nieporównanie niższe koszty poniesiemy w zestawieniu z transportem samolotowym takiego samego ładunku. Rejsy towarowe pozwalają na obniżenie logistycznych kosztów, a możliwości zamówienia transportu drobnicowego sprawiają, że jest to rozwiązanie dostępne także dla małych przedsiębiorców. Warto zwrócić uwagę, że ekonomiczny charakter nie sprawia, że transport traci na jakości, a wręcz przeciwnie, procedury i specyfika transportu morskiego sprawiają, że należy on do jednego z najbezpieczniejszych rodzajów.

Dbałość o środowisko

Wspomniany wysoki poziom bezpieczeństwa sprawia, że żegluga morska wyróżnia się charakterem proekologicznym. Zanieczyszczenia emitowane przez statki są kontrolowane przez regulacje prawne. Ponadto eksploatacyjne zanieczyszczenia powstające podczas pokonywania trasy są znacząco niższe w porównaniu do transportu lotniczego, szczególnie biorąc pod uwagę ilość wyemitowanego CO2 na tonę przewożonego ładunku.

Organizacja spedycji morskiej – dlaczego warto wybrać firmę spedycyjną Dalton?

Spedycja morska jest naszą specjalnością od 1997 roku, zajmujemy się zarówno standardowymi wysyłkami drobnicowymi i kontenerowymi, ale również nienormatywnymi wymagającymi szczególnego podejścia. Powierzając nam zlecenie możesz mieć pewność, że będzie ono zrealizowane przez profesjonalny zespół, który znajdzie najlepsze rozwiązania w atrakcyjnych cenach. Oferujemy kompleksową obsługę, jak i doradztwo, nie wahaj się skontaktować z nami, aby omówić zlecenie i wycenę transportu, usługi spedycyjnej czy logistycznej.