Transport morski ładunków ponadgabarytowych – co warto o nim wiedzieć?

Każdy przedsiębiorca zajmujący się importem czy eksportem towarów doskonale wie, że transport morski gra ogromną rolę w branży TSL. Większość dóbr przewożonych na arenie międzynarodowej odbywa się z pomocą frachtu morskiego. Statki jako środek transportu dają praktycznie nieograniczone możliwości pod względem wagi, wymiarów i rodzaju ładunków ponadgabarytowych,  w przypadku konieczności przewiezienia sztuki wielkogabarytowej lub ciężkiej są one również najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

Czym jest ładunek ponadgabarytowy?

Definicja jasno określa, że o transporcie gabarytowym mówimy, wtedy kiedy obrys ładunku przekracza gabarytowe wymiary pojazdu lub środka transportu. Warto dodać, że jest to przesyłka, której wymiar rzeczywisty lub waga przekracza maksymalne parametry dopuszczane w kraju, przez który dostarczane jest nadanie. Wielkość ładunku określa się według kilku kryteriów tj. ogólnej masy ładunku, wielkości jednorazowo przemieszczanej partii ładunku, według masy, wymiarów i objętości danego ładunku. Łatwo zauważyć, ze dla każdego środka transportu wymiary czy masa będą zdecydowanie inne.

Do transportu gabarytowego morskiego wykorzystywane są specjalne kontenery, pojazdy, sprzęt i infrastruktura załadunkowa i rozładunkowa. Niewątpliwie jest to złożony proces, który nierzadko odbywa się nie tylko z portu do portu, co dodatkowo go komplikuje. Dostarczenie ładunku do portu wymaga opracowania trasy, konieczne jest ustalenie szczególnych warunków ruchu drogowego, terminu i odbywa się przy współpracy różnych służb.

Transport ponadgabarytowy drogą morską i lotniczą – różnice

Rozmiar i rodzaj ładunku

Transport ponadgabarytowy morski daje znacząco większe możliwości pod względem wymiarów i wagi sztuki wielkobarytowej lub ciężkiej. Pojemność i udźwig samolotu są zdecydowanie mniejsze od tych jakie dają ładownie statków. Na pokład samolotu także nie ma możliwości załadowania niektórych typów towarów, na pewno nie w ilości, jakie można przetransportować z pomocą masowców i tu mowa o np. ropie, węglu, nawozach mineralnych, zbożach itp. Choć duże bezpieczeństwo i wyśrubowane procedury sprawiają, że z pomocą tych dwóch środków transportu przewozi się materiały niebezpieczne.

Koszty

Statki towarowe niewątpliwie zabierają na pokład większą ilość towarów w porównaniu nawet do największych samolotów typu cargo, stąd oczywista jest większa cena transportu drogą powietrzną. Transport morski wciąż cieszy się najniższym kosztem jednostkowym przewożonego ładunku, szczególnie w przypadku ładunków nienormatywnych jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.

Może Cię zaciekawić: Transport drogą morską – zalety i wady

Czas

To jedna ze znaczących różnic między transportem lotniczym a morskim. Z pomocą samolotu ładunek może znaleźć się na drugim końcu świata w ciągu jednego dnia od startu. Statki z pewnością nie oferują takiej możliwości, na ładunek należy czekać zależnie od portu wyjścia i celu nawet do kilku tygodni, średnio ok. 20 do 40 dni.

Infrastruktura

Planowanie transportu ponadnormatywnego w każdym przypadku musi uwzględniać zdolność portu zarówno morskiego jak i lotniczego do przyjęcia sztuki wielkogabarytowej lub ciężkiej. Zarówno port startowy, jak i lądowania, w przypadku transportu lotniczego, muszą posiadać warunki umożliwiające przyjęcie odpowiedniego samolotu, jak i infrastrukturę umożliwiającą przyjęcie ładunku i dowiezienie i odwiezienie przesyłki. Sytuacja dotyczy również portów morskich ich możliwości przyjęcia odpowiedniej jednostki, jak i sprzętu np. dźwigów, które zajmą się obsługą ładunku, przed rozpoczęciem rejsu i po jego zakończeniu.

Choć spedycja morska i lotnicza bardzo różnią się od siebie z pewnością łączy je najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wszelkie nietypowe, niebezpieczne, wartościowe ładunki mogą z powodzeniem być przewożone i drogami morskimi i powietrznymi.

Ponadgabarytowy transport kontenerowy

Standardowo transport morski, poza masowcami, gdzie różne typy towarów są przewożone w ładowniach dostosowanych do danego rodzaju towaru, są transportowane w kontenerach morskich. Dotyczy to również ładunków ponadgabarytowych, z tą różnicą, że wykorzystuje się w tym celu specjalnie przystosowane kontenery.

Kontenery morskie Open Top

Open topy, czyli kontenery z otwartym dachem, służą głównie do przewozu towarów, których wysokość przekracza wysokość standardowego kontenera. Wykorzystywane są także w przypadkach, w których ze względów manipulacyjnych nie ma możliwości załadowania ładunku przez drzwi. Kontenery ładowane są od góry z wykorzystaniem pełnego światła dachu i drzwi. Podłoga i ściany Open Topów są wyposażone w uchwyty mocujące do sztauowania ładunku. Dach jest przykrywany plandeką z linką z zamkiem celnym.

Kontenery morskie Hard Top

Hard Topy są podobne do kontenerów Open Top, różnią się rozwiązaniem zamknięcia dachu. Kontenery Hard Top są wyposażone w wodoszczelny stalowy dach. Na czas transportu ładunku, który przekracza wysokość kontenera jest on umieszczany pionowo we wnętrzu kontenera zmniejszając szerokość ładowną.

Open i Hard Topy są często wykorzystywane do transportu towarów sypkich wsypywanych od góry i wyładowywanych grawitacyjnie z pomocą wywrotek.

Kontenery morskie Flat Rack

Wykorzystuje się je do transportu ładunków, których wymiary uniemożliwiają przewiezienie z pomocą standardowych kontenerów i Open Topów. Wyróżnia je otwarty dach oraz boki, posiadają dodatkowo bardzo silną konstrukcję podłogi i ściany czołowe. Uchwyty mocujące znajdują się na belce wzdłużnej oraz podłodze. Flat Racki można wyposażyć w kłonice ułatwiających mocowanie, ale ograniczających ładowność do szerokości kontenera.

Spedycja morska nietypowych ładunków ponadnormatywnych

Nietypowe ładunki, których nie da się załadować nawet na specjalne kontenery morskie ładowane są na platformy 40 ft. i ich ładowność wynosi ok. 40 ton. Wytrzymała konstrukcja podłogi umożliwia transport towarów ciężkich i gabarytowych wywierających duży nacisk punktowy. Platformy mogą tworzyć tzw. tweed decki po połączeniu, dla naprawdę dużych ładunków. Z ich pomocą możliwy jest transport części budowli lądowych i morskich, części elektrowni wiatrowych, dużych maszyn, generatorów czy transformatorów.

Spedycja morska ponadnormatywna – z jakimi formalnościami się wiąże?

W przypadku ładunków nienormatywnych formalności jest zwyczajowo więcej niż w przypadku konwencjonalnych nadań. Dotyczyć go będą tradycyjne wymogi pod względem dokumentacji, pozwoleń, ale też warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego ubezpieczenia. W niektórych przypadkach będzie należało przeprowadzić badanie załadunku wstępnego. Oczywiście transport na trasach międzynarodowych wiąże się z odprawą celną w porcie nadania oraz w porcie docelowym. Dodatkowo podlegać będzie pod Incoterms, czyli Międzynarodowe Reguły Handlu określające podział obowiązków i kosztów między sprzedającego i kupującego.

Może Cię zaciekawić: Spedycja morska – co warto o niej wiedzieć?

Co wpływa na koszt ponadgabarytowego transportu morskiego?

Istnieje kilka czynników, które wpływają na końcową wycenę usługi. Przede wszystkim znaczenie ma typ przewożonego ładunku, jego wymiary i waga. Z nich wynikać będzie rodzaj kontenera morskiego, w którym będzie przewożony, on także warunkuje koszt całości. Na cenę składa się również zakres formalności, konieczność organizacji pozwoleń, odprawy celnej. Rzecz jasna na koszt wpłynie port wyjścia i docelowy oraz zasięg zlecenia i jego skomplikowanie. Wspomniane już wyżej ubezpieczenie także będzie miało znaczenie pełen koszt.

Spedycja ładunków ponadgabarytowych często wymaga z korzystania z usług dodatkowych takich jak: operacje portowe, składowanie, przeładunki, prace sztauerskie, formowanie i rozformowywanie z jednostek.

Dlaczego transport morski ładunku ponadgabarytowego warto zlecić firmie Dalton?

Spedycja morska nie ma przed nami tajemnic. Wieloletnie doświadczenie w zakresie transportu morskiego pozwala nam poszukiwać optymalnych rozwiązań dla najróżniejszego typu ładunków, w tym także ponadgabarytowych. W Dalton świadczymy usługi transportu gabarytowego w najróżniejszych kierunkach z pomocą sieci naszych agentów i współpracując z armatorami na całym świecie. Dla każdego zlecenia oferujemy kompleksowy serwis logistyczny, ale także zupełnie indywidualne podejście i dopasowanie usługi do konkretnych potrzeb, tak aby stworzyć dla Klienta jak najbardziej przejrzyste i wygodne rozwiązanie.