Transport morski towarów niebezpiecznych – rodzaje i niezbędna dokumentacja

Dotyczy wielu różnych branż – w szczególności farmaceutycznej, energetycznej, chemicznej czy kosmetycznej. Transport morski towarów niebezpiecznych podlega restrykcyjnym wymogom obowiązującym na całym świecie. Jakie ładunki należą do kategorii niebezpiecznych? I w jaki sposób należy je transportować? Sprawdźmy.

Czym są towary niebezpieczne?

O ładunkach niebezpiecznych mówimy wówczas, gdy dana grupa towarów ze względu na swoje właściwości fizyczne, biologiczne czy chemiczne stanowi zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska naturalnego. Ich wykaz znajduje się w IMDG, czyli Międzynarodowym morskim kodeksie towarów niebezpiecznych – określa się w nim nie tylko rodzaje ładunków, ale także sposób transportu, uwzględniając odpowiednie warunki, takie jak wilgotność czy ruchy statków.

Klasyfikacja ładunków niebezpiecznych

IMDG wyróżnia 9 klas towarów niebezpiecznych. Wśród nich znajdziemy:

 • materiały wybuchowe;
 • substancje utleniające;
 • substancje toksyczne;
 • trujące gazy;
 • łatwopalne ciecze i ciała stałe;
 • substancje radioaktywne;
 • substancje zakaźne;
 • niektóre rodzaje pestycydów.

Powyższy dokument dodatkowo dzieli wszystkie grupy na bardziej szczegółowe kategorie. Jednocześnie ujmuje się w nim sposób oznaczenia ładunków niebezpiecznych, ich limity ilościowe oraz warunki dotyczące przewozu.

Jakie dokumenty są potrzebne do przewozu?

W transporcie morskim konieczne jest wypełnienie 3 niezbędnych dokumentów:

 • Karty charakterystyki produktu;
 • Deklaracji towarów niebezpiecznych (DGD);
 • Certyfikatu pakowania kontenera.

W karcie charakterystyki wskazuje się informacje o właściwościach fizykochemicznych ładunku, a także potencjalnych zagrożeniach, które może on powodować. W tym miejscu opisuje się również metody służące minimalizacji ryzyka, a także sposoby postępowania w razie zagrożenia daną substancją.

Deklaracja towarów niebezpiecznych to dokument, który nie ma jednolitego wzoru – o jego prawidłowości świadczą informacje w nim zawarte. Powinny się tutaj mieścić dane dotyczące numeru UN ładunku, opisanie potencjalnego zagrożenia, a także jego ilość oraz rodzaj opakowania.

Certyfikat pakowania kontenera jest natomiast dokumentem, który wypełnia się w momencie, gdy transport morski następuje po transporcie drogowym. Zawiera on informacje dotyczące pakowania ładunku.

Transport morski a towary niebezpieczne – wymagania

Przede wszystkim konieczne są oznaczenia. Każdy kontener z ładunkiem niebezpiecznym musi być oklejony nalepką z numerem UN z każdej strony. Dodatkowo numery UN muszą znajdować się na formularzu DGD, opakowaniu i etykiecie. Istotne jest także samo opakowanie. Ważne, aby nie wchodziło ono w reakcję z niebezpiecznym ładunkiem, a także było odporne na uszkodzenia mechaniczne. W przypadku cieczy konieczne jest np. zastosowanie opakowania z materiału chłonnego lub też amortyzującego.

W niektórych przypadkach należy także oddzielać od siebie ładunki niebezpieczne. Z tego względu ich ilość na statku jest ściśle określona przepisami prawa.