Ładunek drobnicowy – co to jest? Jak go transportować?

To najczęściej wykorzystywana forma przewozu towarów w branży logistycznej i spedycyjnej. Pozwala na dostosowanie wielkości dostaw pod konkretne potrzeby klienta. Jej popularność wzrosła dzięki rozwojowi rynku e-commerce. Czym jest ładunek drobnicowy? Jak go transportować? Poznajmy zalety i wady tego sposobu wysyłki towarów.

Co to jest transport drobnicowy? Definicja

Transport drobnicowy polega na przewożeniu towarów, które nie są w stanie same zapełnić całego kontenera. Pojedyncze przesyłki konsolidowane są ze sobą w ładunek pełnokontenerowy i w ten sposób przewożone do odbiorców.

Ten sposób wysyłki produktów dotyczy towarów o niewielkich gabarytach, stosunkowo małej wadze i różnych kształtach. Widoczne jest także duże rozproszenie nadawców i odbiorców towarów, które mieszczą się w jednym kontenerze, co wpływa na wydłużenie czasu transportu i większą szczegółowość w planowaniu logistycznym.

Ładunek drobnicowy to bardzo popularna forma transportu morskiego i kolejowego, która charakteryzuje się:

  • niskim kosztem;
  • możliwością dostosowania wielkości ładunku do potrzeb danego klienta;
  • elastycznym czasem dostawy;
  • większą efektywnością ekonomiczną, tj. przewozem towarów do różnych odbiorców z tego samego regionu w jednym kontenerze.

Warto jednak zwrócić uwagę, że transport drobnicowy często wiąże się z niepełnym wykorzystaniem kontenera, a także znacznie wydłuża czas transportu. Poza tym istnieje ryzyko wystąpienia błędu oraz uszkodzenia przesyłki – w sposób mechaniczny, chemiczny czy biologiczny.

Rodzaje ładunków drobnicowych

Najczęściej ładunki drobnicowe wysyłane są w opakowaniach zbiorczych – workach, beczkach, skrzyniach czy koszach. To one chronią produkty przed uszkodzeniami oraz ułatwiają rozpoznanie ich w trakcie przewozu. Towary mogą być także pakowane pojedynczo, a następnie łączone ze sobą w trakcie przeładunku – poprzez paletowanie lub wiązanie.

Dodajmy, że niektóre towary, wymagające szczególnych warunków przewozu, nie mogą być wysyłane w formie drobnicy. Są to:

  • żywe rośliny i zwierzęta;
  • towary o wysokiej wartości: papiery wartościowe oraz wyroby jubilerskie;
  • produkty o krótkim terminie ważności;
  • farmaceutyki;
  • materiały wybuchowe.

Jak wygląda transport ładunków drobnicowych?

Transport ładunków drobnicowych wymaga szczegółowego planowania oraz dużej liczby zaangażowanych w proces podmiotów. Z reguły towar odbierany jest od poszczególnych odbiorców lokalnych, a następnie przewożony do pierwszego punktu przewozowego. To tam odbywa się sortowanie ładunków pod względem terminu dostawy, ich wielkości czy kierunku, w którym jadą. Całość wędruje do magazynu centralnego, w którym znów następuje przeładunek. Od tego momentu towary wysyłane są do magazynu centralnego w miejscu docelowym, np. w innym kraju.

Gdy tam dotrą, rozpoczyna się proces odwrotny. W magazynie centralnym następuje przeładunek ładunków, które wędrują do kilku różnych magazynów lokalnych i dopiero stamtąd do odbiorcy docelowego.